PRAKTIKBESKRIVELSE

jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog.

Gældende fra 1. august 2014

Beskrivelse af praktikstedet:

Institutionens navn:

Adresse:

Postnr. og By:

Tlf.nr.:

Institutionens E-mail:

Hjemmeside adr.:

Institutionsleder:

Kontaktperson for praktik i pædagoguddannelsen:

Kommunal:

Privat:

Regional:

 

SFO Hanstholm skole

Fyrvej 100

7730 Hanstholm

99173590

[email protected]  -  [email protected]

http://hanstholm-skole.skoleporten.dk/sp

Holger Nabel

Lars Lindgren

 

Thisted kommune

 

 

Institutionstype/
foranstaltning

  1. Antal børn/unge /voksne
  2. Aldersgruppe
  3. Antal stuer / afdelinger
  4. Åbningstid

a)  65-75

b)  5-10 år

c)  Ingen gruppeopdeling

d)  Skoledage: kl. 6.00-8.00 og 14.00-17.00. Skolefridage: 6.00-17.00

Institutionens formål

jf. lovgrundlag.

Folkeskoleloven herunder den nye skolereform: www.uvm.dk

Mål – og indholdsbeskrivelse i SFO, Thisted kommune: www.thisted.dk

Karakteristik af brugergruppen:

Beskrivelse af den / de aktuelle børne- / bruger/borgergruppe.

Børnegruppen er en blanding af ressourcestærke børn og børn med større differntieringsbehov.

Arbejdsmetoder:

Kort beskrivelse af praktikstedets pædagogiske praksis og teoretiske og metodiske grundlag (Uddybes senere i relation til uddannelsesplanens videns- og færdighedsmål)

 

Vi tager afsæt i anerkendende læreprocesser.

 

 

 

Ansatte

(pædagogiske faggrupper, andre faggrupper)

SFO-leder, 2 pædagoger, 1 pædagogmedhjælper

Praktikvejlederens kvalifikationer:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pædagogisk grunduddannelse:

 

 

 
 

X

 

 

 

PD modul i praktikvejledning:

 

 

 
 

 

 

 

 

Diplomuddannelse

 

 

 
 

 

 

 

 

Andet/ andre uddannelser:

 

 

Navne:

 

Tværprofessionelt samarbejde in- og eksternt:

Skolens lærere, socialforvaltningen, PPR

Særlige forhold omkring den studerendes ansættelse:

 

 

Arbejdsforhold

Forventes den studerende at arbejde alene?

Ved bekræftelse: hvor meget og hvordan?

Nej, den studerende vil som udgangspunkt følge vejlederens arbejdstid.

 

Øvrige oplysninger