På Hanstholm skole vægtes sammenhold og fællesskab højt.

 

En god start på dagen er en vigtig del af det at være læringsparat.

 

Derfor er der hver morgen morgensang fra 08.00- 08.10.

Anna og Tom er tovholdere.

 

Forældre er velkomne til at sidde med.