Beskrivelse af asylskoleafdelingen ved Hanstholm skole

 

Hanstholm skole har en asylskoleafdeling som varetager undervisning af elever i aldersgruppen 5-17 år.

 

Der undervises i folkeskolens fagrække med særligt fokus på dansk, engelsk og matematik.

Herudover vægtes den sociale trivsel højt, og eleverne indføres i et grundlæggende kulturelt kendskab til danske normer og værdier, med det formål at styrke deres kompetencer til at begå sig i relationer og samfundet generelt.

 

Elevtallet er meget dynamisk og holdene tilpasses derfor jævnligt således pædagogiske og didaktiske hensyn forvaltes mest hensigtsmæssigt.

 

Der arbejdes ud fra principperne i KRAP – kognitiv, ressourceorienteret, anerkendende pædagogik.

 

Der er endvidere fokus på en meget struktureret dagligdag, hvor tydelighed, visualisering og nærvær i konteksten er nøgleord.

 

Der er asyl-SFO på skolen fra 14-16.

 

Der arbejdes målstyret i elevplaner, og eleverne får statusbeskrivelser med sig, når de skal videre.

 

Elever som vurderes parate til inklusion i de almene klasser, kan efter aftale med ledelsen inkluderes i hele eller dele af deres undervisning.

 

Personalet i asylafdelingen består af en koordinator, lærere, pædagoger samt undervisningsasssistenter.

 

Nærmeste leder for afdelingen er Sanja Hvolbæk, viceskoleleder.

 

Skolen arbejder tæt sammen med Hanstholm asylcenter.