ORDENSREGLER

for eleverne på Hanstholm Skole

 

 

  • Eleverne skal møde i god tid på skolen, dog helst ikke mere end 10 minutter før. Cykler og knallerter anbringes på de anviste pladser. ( Elever der kører på knallert skal kunne fremvise knallertbevis)

 

  • Eleverne skal færdes stille og roligt overalt på skolen. ( Stille og roligt skal læses forskelligt – afhængigt af om man er i skolegården eller på biblioteket)

 

  • Eleverne skal behandle hinanden og skolens voksne ordentligt. Det forventes at man retter sig efter voksnes anvisninger og henstillinger

 

  • Eleverne skal behandle skolens inventar og materiel ordentligt. Ved overtrædelse kan der blive tale om erstatningspligt.

 

  • Farlig leg er forbudt. Boldspil skal foregå udendørs, bordtennis og bordfodbold er undtaget. Skateboards, rulleskøjter og lignende er forbudt og må ikke anvendes i skoletiden.

 

  • Mobiltelefon må bruges (fra 2. kl) i frikvartererne. Telefonerne må aldrig bruges til chikane af andre. I timerne skal telefonen være slukket og anbragt i skoletasken. Fotografering er forbudt (medmindre det er en pålagt opgave).

 

  • Der må ikke ryges på skolens område, hverken inde eller ude.

 

  • Eleverne i 8.-9. årgang kan forlade skolen i 10 – pausen og i middagspausen; Ordningen er betinget af, at elevernes tilstedeværelse udenfor skolen er uproblematisk for det omkringliggende samfund. Endvidere skal forældrene overfor skolen have tilkendegivet, at eleven må forlade skolen og at dennes færden uden for skolen er på forældrenes ansvar..

 

 

Forældres rygning på Hanstholm Skole

 

I skoletiden ( 06.30 – 17.00 ) må der ikke ryges på skolens område.

Forbudet gælder både inde og ude.

 

Efter kl. 17.00 må der ved forældremøder, skolefester og lignende ryges i skolegården.