Hanstholm skole er en kommunal skole med knap 300 elever fra 0- 9 klasse.

Skolen er afdelingsopdelt med samordnet indskoling, mellemtrin og overbygning.

I tillæg hertil rummer skolen også:

- en specialklasserække for elever i socio-emotionelle vanskeligheder; Flyvefisken.

-  en asylskoleafdeling med varierende børnetal.

- en jobklasse

- et internt inklusionshold

 

Til skolen er der tilknyttet SFO og klub.

 

På Hanstholm skole arbejdes der med afsæt i værdiordene; anderkendelse, nytænkning og samarbejde.

 

Arbejdet på skolen er præget af målstyring jvf. folkeskoleloven.

Teamstrukturen på skolen er afdelingsopdelt.

Skolens personale består af både ledelse, lærere, pædagoger, undervisningsassistenter, rengøringspersonale, sekretærer og teknisk servicepersonale.

Derudover samarbejdes der tæt med UU, PPR, sundhedspleje mm.

Vi har et fokus på det tværpprofessionelle samarbejde, hvor vi gennem optimal anvendelse af hinandendens professioner og kompetencer altid bestræber os på at spille hinanden gode og derved optimere på kerneopgaven - elevernes læring.