Faktuelle oplysninger

Antal elever

Opgørelse over antallet af elever på skolen:

  • Samlet elevtal pr. 22-04-2015:  362 elever
  • Yderligere oplysninger om skolens klasser findes her:  Elevtal

Gennemsnitlig klassekvotient

Gennemsnitlige klassekvotienter udregnet efter elevgruppe: 

 

  • Indskolingen (0.-2. klasse): 25,0 elever pr. klasse
  • Mellemtrinnet (3.-6. klasse): 21,6 elever pr. klasse
  • Udskolingen (7.-9. klasse): 19,0 elever pr. klasse

Overgangsfrekvens til anden uddannelse

 

Oplysninger om afgangselevers overgangsfrekvens til anden uddannelse findes i Undervisningsministeriets database om gennemsigtighed og åbenhed i grundskolen:
 

Antal medarbejdere

Opgørelse over antallet af medarbejdere:
  • Antal medarbejdere ansat i lærerstillinger pr. 08-01-2010:  49
  • Yderligere oplysninger om skolens ansatte findes her:  Skolens personale