• ikon
  Tom Pedersen den 29-04-2016
  Kære alle

  Som sædvanligt tilbydes der er væld af spændende sommerferie-aktiviteter for børn og unge i Thisted Kommune.
  Du kan læse alt om aktiviteterne i vedhæftede katalog, som også indeholder en tilmeldingsseddel.
  Mange af aktiviteterne her en mindre brugerbetaling, men der fremgår tydeligt i kataloget.

  Vh. Tom Pedersen
 • Sanja Hvolbæk den 28-04-2016
  Tror I vores to 9. klasser er spændte på eksamener og sidste skoledag ? smiley

  I næste uge  - maj - starter de skriftlige prøver, og forberedelserne er i fuld gang.

  I dag ser det ud til, at 9. klasserne er startet på nedtællingen...   
 • ikon
  Tom Pedersen den 27-04-2016
  VALG TIL SKOLEBESTYRELSEN

  Kære forældre
  Som I måske har læst i avisen tilbage i marts, står vi overfor et skolebestyrelsesvalg.
  Hanstholm Skole har (ligesom flere andre skoler) forskudt valg til bestyrelsen. Det betyder, at vi i år skal vælge tre repræsentanter til vores udemærkede bestyrelse.
  På kontoret er der fremlagt lister til gennemsyn over alle de forældre, som er valg- og stemmeberretigede. Listerne kan også findes på skoleporten.
  Der er nedsat en valgbestyrelse til at overse valget bestående af nuværende formand Jimmi Guldhammer, nuværende næstformand Susan Vestergaard samt skoleleder Tom Pedersen.

  Opstillingsmøde 2. maj
  Mandag 2. maj kl. 19.00 vil skolen gerne indbyde alle valg. og stemmeberrettigede til opstillingsmøde.
  På mødet laves en opstllingsliste med kandidater til skolebestyrelsesvalget. Efterfølgende er der mulighed for at tilføje yderligere kandidater. Fristen for dette er 12.maj.
  Jeg vil gerne opfordre så mange som overhovedet muligt til at komme denne aften.

  Fredsvalg eller kampvalg
  Hvis der ikke opstilles flere kandidater, end der er brug for, eller hvis kandidaterne af sig selv kan blive enige om en prioriteringsrækkefølge, afgøres valget ved fredsvalg.
  Er der flere kandidater end de nødvendige, og der ikke kan opnås enighed om en opstillingsrækkefølge skal der ske et kampvalg. Det vil i givet fald ske elektronisk via skoleintra i perioden 27. maj til 9. juni. Der kommer naturligvis en fyldig vejledning til det, hvis det bliver nødvendigt.

  Til slut vil jeg opfordre alle, der kunne have interesse i at lade sig opstille til bestyrelsen.

  På valgbestyrelsens vegne
  Tom Pedersen
 • Sanja Hvolbæk den 26-04-2016
  En hilsen fra vores jobklasseelever og lærerne; Martin og Kaj.

  Klassen er på tur til Hjarbæk Fjord


   
 • ikon
  Sanja Hvolbæk den 31-03-2016
  Personalet i SOI har været på kursus i "ugeskemarevolutionen"

  Dette er en spændende undervisningsmetode, som fremadrettet vil komme til af præge hverdagen i SOI.

  Læs mere her...

  http://www.ugeskemarevolutionen.dk/foraeldre-orientering/

  Mvh.
  Tom, Holger og Sanja

   
 • 09-05-2016
  15:00-16:00
  Flex teammøde ·
  1

Tekst

Alle 9. klasse elever har i dag været til forberedelsessession på skolebiblioteket vedr. de skriftlige prøver i næste uge.. Her har vi i dag tjekket at der kan sluttes til printer, og at eleverne er bekendte med reglerne.

Det bliver en spændende tid for de unge mennesker. Her fra Hanstholm skole tror vi på dem - og ønsker hver og en held og lykke og pøj pøj med det :-D

 

Mvh. skoleledelsen

Tekst

Hanstholm skole har 2016 50 års jubilæum

 

Dette skal markeres ved en større festivitas - både på skolen d. 9. sept for skolens elever og ansatte, og d. 10. sept. for tidligere elever og ansatte over 18 år.

Sæt kryds i kalenderen...

Løbende information om arrangementet kan tilgås på facebooksiden.

https://www.facebook.com/groups/595713543925159/?fref=ts

 

Mvh. ledelse og jubilæumsarbejdsgruppen v. Hanstholm skole

Tekst

Torsdag den 21. april fejrede vi i Flex, at Melissa havde nået sit faglige mål: At læse en bog ind på I-pad.

Hun havde inviteret Sofia med i Flex, da elever og lærere skulle høre
bogen.
 

Hilsen Karen - lærer på FLEX-holdet.

 

Vores Flex-hold er et internt inklusionshold, som arbejder meget tydeligt læringsmålstyret.

 Eleverne har utypisk dfordringer, der gør at et forløb i FLEX, i samarbejde med stamklassens lærere, kan give eleven nye værktøjer sådan at det muliggøres at deltage i egen klasse igen.

Der arbejdes anerkendende og med både social og faglig træning.
 

Besøgstæller

71087